Bunӑ ziua,

Mӑ numesc Mihaela Fluieraṣ ṣi sunt profesoarӑ de englezӑ ṣi de spaniolӑ. Am absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universitӑṭii Babeṣ- Bolyai din Cluj- Napoca, România continuând cu un masterat în Studii Culturale Irlandeze finalizat 2011. În aceastӑ perioada frecventând modulul pedagogic cӑlӑuzitӑ de pasiunea mea pentru pedagogie.

Vorbesc fluent englezӑ, spaniolӑ, francezӑ, italianӑ ṣi portughezӑ putând face foarte multe conexiuni între aceste limbi pentru a facilita înţelegerea lor. Am predat începand cu anul 2009 la ṣcoli primare, generale, licee ṣi  ṣcoli post liceale sanitare unde am predat englezӑ medicalӑ.

Am lucrat în industria de lux din Franṭa în hoteluri de 4 si 5 stele precum ṣi pentru douӑ companii de croazierӑ din Europa. Sunt ghidӑ de turism, traducӑtoare ṣi interpretӑ. Doresc  sӑ împӑrtӑṣesc cu dumneavoastrӑ experienţa mea de predare, îmbinatӑ cu pasinea pentru limbi strӑine, pasiune care m-a purtat în întreaga lume având contact cu culturile ţӑrilor ale cӑror limbi le predau. În cӑlӑtoriile mele am întâlnit numeroṣi oameni frumoṣi care mi–au împӑrtӑṣit o parte din cultura lor. Paṣii m-au cӑlӑuzit din  Anglia, prin Spania, Franta, Italia, Portugalia, Israel, Iordania, Seychelles, Maldive, Malaezia, Tailanda, Singapore, India, Emiratele Arabe Unite, Oman, etc.  pânӑ în îndepartata Australie. În 2012 am decis sӑ fiu stewardesӑ îndeplinindu-mi acest vis în 2016. Sunt pasionatӑ de pedagogie, limbi strӑine, aviaṭie, cinema si  cӑlӑtorii fiind probabil una dintre puţinii traineri care au o experinţӑ atât în predarea limbilor strӑine cât ṣi în aviaţie.

Veniţi la noi  ṣi veţi descoperi cӑ puteţi învaţa o limbӑ strainӑ la fel de natural precum respiraţi!